Sacensību nolikums

 1. Termini un skaidrojumi
  1. „Distance” - rajons, kurā dalībnieki pārvietojas sacensību laikā, bet neietver rīkotāju izveidoto sacensību centru.
  2. „Distances apraksts (leģenda)” - sacensību maršruta apraksts, kas ir uzdrukāts uz kartes vai tiek izsniegts kopā ar karti. Distances aprakstā jeb leģendā tiek atspoguļota informācija par kontrolpunktu atrašanās vietu, var tikt norādīta papildus informācija, kas dalībniekiem jāievēro, veicot distanci.
  3. „Sacensību centrs” – vieta, kurā notiek dalībnieku pulcēšanās sacensībām, atrodas sekretariāts, starta un finiša kontrole.
  4. „Sacensību vieta” - ietver sacensību distanci, kā arī sacensību centru.
  5. „Komandas kapteinis” - komandas pārstāvis, kuram pirms sacensībām nepieciešamības gadījumā tiek nosūtīta papildus organizatoriskā informācija. Tikai kapteinis ir tiesīgs iesniegt sacensību organizatoriem pretenzijas un pārstāvēt komandas intereses citos jautājumos. Ja iespējams, pilngadīga persona ne bērns.
  6. “KP” – kontrolpunkts – vieta orientēšanās distancē, kuru komanda apmeklē, veic atzīmēšanos un par to saņem punktus.
  7. "Kontrollaiks" - organizatora noteikts laika periods, kas atvēlēts KP apmeklēšanai distancē.
 2. Sacensību laiks, vieta, vispārējs apraksts un papildus informācija
  1. “Orientējies Doles salā” piecu gadu jubilejas sacensības, kas arī ir veltījums Latvijas simtgadei. Sacensību formāts: rogainings. Pieejamās distances ir 2 un 4 stundu ilgumā.
  2. Sacensības notiek sestdienā, 2018.gada 16.jūnijā, Doles salā.
  3. Sacensību centrs (bāzes vieta) ir „Saulrieti”, Doles sala, Salaspils novads. Norādes atrašanās vietu un nokļūšanu ir atrodamas www.ods.lv sadaļā „Kā mūs atrast”.
  4. Sacensību organizators Aigars Ķūrēns, tālr. 27006577, e-pasts: aicis@aicis.lv.
  5. Sacensību norises plāns:

   LAIKS

   AKTIVITĀTE

   No 11:00 – 12:30

   Komandu reģistrācija (atzīmēšanās) sacensībām, starta paku izsniegšana

   12:30

   Kopējā sapulce, sacensību atklāšana, kartogrāfisko materiālu izsniegšana

   12:50

   Komandas sāk pulcēšanos starta koridorā, īsi pirms starta taisām kopbildi

   13:00

   Starts visām komandām

   15:00

   Kontrollaika beigas 2h distancei

   15:30

   2h distances labāko komandu sumināšana

   17:00

   Kontrollaika beigas 4h distancei

   17:30

   4h distances labāko komandu sumināšana

  6. Informācija par sacensībām un dalībnieku pieteikšanās ir pieejama sacensību mājas lapā www.ods.lv
 3. Dalība sacensībās
  1. Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Sacensības ir piemērotas gan profesionāļiem, gan entuziastiem, gan arī iesācējiem, gan pārējiem aktīvās atpūtas cienītājiem.
  2. Dalība sacensībās ir paredzēta komandā, tai ir jāsastāv no 2 līdz 5 (diviem līdz pieciem) dalībniekiem. Individuāla dalība sacensībās nav paredzēta.
  3. Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildību uzņemas pilngadīgais komandas dalībnieks vai vecāki (vai aizbildņi), iesniedzot rakstisku vecāku atļauju brīvā formā, tajā norādot arī savu kontaktinformāciju.
  4. Pieejamās sacensību distances: 2 (divu) un 4 (četru) stundu distances. Viena komanda startē tikai vienā no šīm distancēm - pēc pašu izvēles.
  5. Komandas katrā distancē tiks iedalītas parastā / jauktā atklātā tipa komandu grupā un Ģimenes komandu grupā (G). Jauktā komandu grupa tiks iedalīta atklātajās apakšgrupās pēc dalībnieku dzimumiem – sieviešu (WO), vīriešu (MO) un jauktā (XO) (komandā piedalās abu dzimumu pārstāvji jebkādā kombinācijā) pie nosacījuma, ja katrā no šīm apakšgrupām ir reģistrējušās vismaz 5 (piecas) komandas.
  6. Ģimenes komanda (ģimeņu grupa), kurā ir vismaz 1 (vienas) paaudzes vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 12 vai mazāk gadi.
  7. Katrai komandai ir jābūt savam nosaukumam. Ja komandas nosaukums ir pretrunā vispārējiem ētikas principiem, sacensību organizatori patur tiesības nereģistrēt komandas nosaukumu, par to paziņojot uz e-pastu vai arī klātienē pie reģistrācijas veikšanas Komandas kapteinim.
  8. Pieteiktās komandas sastāvu pirms sacensībām ir iespējams mainīt, obligāti sazinoties ar organizatoriem vai pasākuma dienā atzīmējoties reģistrācijā. Ja komandai nāk klāt jauns dalībnieks, tad uz viņu attiecināmās dalības maksas apmērs ir atkarīgs no dienas, kad viņš tiek pieteikts (saskaņā ar Dalības artavas tabulu tālāk). Ja dalībnieks tiek aizstāts ar citu dalībnieku, tad dalības artava saglabājas nemainīga.
  9. Komandas dalības atcelšana sacensībās notiek sazinoties un to saskaņojot ar organizatoru. Arī pēdējā brīdī – ar Jums rēķinās un izgatavotos dalībnieku numurus varam atdot citai komandai.
 4. Reģistrēšanās kārtība un dalības artava
  1. Komandas sacensībām  pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.ods.lv .
  2. Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību mājas lapā līdz 2018.gada 15.jūnijam ieskaitot. Dažas rezerves vietas būs sagatavotas tiem, kuri nejaušu apstākļu dēļ pieteiksies klātienē pasākuma dienā. Lūdzam komandas sacensībām pieteikties savlaicīgi, lai ir iespējams labāk izplānot sacensību norisi!
  3. Vadoties pēc situācijas un pieteikušos komandu daudzuma, pastāv varbūtība, ka pieteikšanās sacensībām tiek slēgta pirms paredzētā termiņa. Mūsu mērķis ir kvalitāte ne kvantitāte.
  4. Dalības artava NO KATRA DALĪBNIEKA:

   Vecuma grupa

   Līdz 13.06.2018. (24:00)

   No 14.06.2018. - 15.06.2018. un pasākuma dienā 16.06.2018.

   Bērni līdz 12 gadiem

   5 EUR

   7 EUR

   Pārējiem

   10 EUR

   15 EUR

  5. Sacensību dienā komandai ir jāierodas reģistrācijā un jānokārto atlikušās formalitātes – jāsamaksā dalības artava, jāiesniedz nepieciešamās atļaujas (ja attiecināms) un jāsaņem starta paka. Ja komandai ir dalībnieku sastāva izmaiņas, par tām ir jāinformē reģistratoru. Reģistrācijā vēlams ierasties savlaicīgi, lai pēdējā brīdī neveidotos rindas un netiktu aizkavēts sacensību grafiks.
  6. Dalības artava maksājama tikai skaidrā naudā un ir uz ziedojuma pamata, lai segtu pasākuma organizēšanu un sagatavošanu. Dalības artavā ietilpst kartes, kontrolkartes u.c. nepieciešamais inventārs sacensību norisei, garantēta piemiņas dāvana katram dalībniekam, mantu glabātava sacensību laikā, tiesnešu darbs, daļa balvu fonda, dzeramais ūdens vai atspirdzinošs bezalkoholisks dzēriens pēc finiša, citi organizatoriski izdevumi, tajā skaitā sacensību saskaņošana, medicīniskā palīdzība.
  7. Pieejamais serviss sacensību centrā: auto stāvvieta, WC, dzeramais ūdens, zaļā atpūtas zona, dīķis ar peldvietu.
 5. Nepieciešamais un rekomendējamais inventārs
  1. Mobilais telefons ar uzlādētu akumulatoru (vismaz viens uz komandu);
  2. Kompass (bez tā būs grūtāk), noderēs arī lineāls;
  3. Palīglīdzekļi distances plānošanai uz sacensību kartes (kniepadatas, aukliņas, rakstāmais u.c.)
  4. Odus un ērces atbaidoši līdzekļi;
  5. Maiņas drēbes un apavi pēc pašu ieskatiem;
  6. Dzeramais un uzkožamais pēc katra gaumes.
  7. Sega vai pleds atpūtai zālājā pirms / pēc sacensībām.
 6. Distanču raksturojums un to veikšana
  1. Distances kontrollaiki ir 2 (divas) un 4 (četras) stundas – tieši tik ilgā laikā komandām ir uzdevums apmeklēt pēc iespējas vairāk kontrolpunktu un tajos atzīmēties. Kontrolpunkta vērtība ir tā numura pirmais cipars. Dalībnieki savu maršrutu plāno pēc saviem ieskatiem – kontrolpunktu apmeklēšanas secību var izvēlēties pēc saviem ieskatiem un iespējām.
  2. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām, navigācijai izmantojot tikai mehānisko kompasu, pulksteni un sacensību organizatoru izsniegto karti. Vienīgais izņēmums ir „pasīvās” GPS iekārtas bez ekrāna, kuras atļauts izmantot, lai saglabātu dalībnieka veikto distanci iekārtas atmiņā (Endomondo u.c.). Sacensību vietā atļauts izmantot tikai un vienīgi sacensību kartes, jebkādu citu kartogrāfisko materiālu, kas piedāvā papildus informāciju par sacensību vietu, ko nav izsniedzis organizators, izmantošana aizliegta.
  3. Apmeklējot kontrolpunktu, ir jāveic atzīme ar kompostieri kontrolkartiņas attiecīgajā ailītē ar kontrolpunkta numuru. Jāpievērš uzmanība vai kompostiera adatu nospiedumu kombinācija uz kontrolkartiņas ir saprotama. Ja pie kontrolpunkta nav atrodams kompostieris, komandai ir jāzvana uz kontrolkartiņā norādīto tālruņa numuru un jāsaskaņo turpmākās darbības.
  4. Kļūdaini vai nepilnīgi atzīmējot kontrolpunkta apmeklējumu, ir atļauts to izdarīt blakus (vai zem) attiecīgā kontrolpunkta ailītes vai rezerves ailītē (R1, R2), bet ne citā numurētā ailītē. Šajā gadījumā uzreiz pēc distances finiša ir jāinformē tiesnesis, pretējā gadījumā kļūdainās atzīmes var tikt neieskaitītas.
  5. Pārvietojoties distancē (trasē), komandas dalībnieki savstarpēji nedrīkst attālināties vairāk kā 50 metrus. Kontrolpunktus ir jāapmeklē visai komandai kopā. Ja pārvietojoties pa ceļu tuvojas transporta līdzeklis, atceramies, ka visiem komandas dalībniekiem jādodas pa ceļa kreiso malu pārvietošanās virzienā.
  6. Par katru nokavēto minūti pēc distances kontrollaika beigām tiek piemērots 1 (viens) soda punkts. Ja komanda kavē vairāk kā 30 minūtes, tad komanda zaudē visus iegūtos punktus.
  7. Nozaudētas vai ievērojami bojātas (nav iespējams nolasīt apmeklētos kontrolpunktus) kontrolkartiņas gadījumā komanda saņem 0 punktus. Kontrolkartiņas ir laminētas, līdz ar to ir diezgan izturīgas un problēmām ar to sabojāšanu nevajadzētu rasties.
  8. Komandai orientēšanās distancē ir jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam ar uzlādētu akumulatoru. Tā numurs ir jānorāda arī pieteikuma anketā vai arī sacensību dienā atzīmējoties reģistrācijā. Ierīci ir atļauts izmantot tikai un vienīgi saziņai ar organizatoriem pa avārijas tālruņa numuru.
  9. Orientēšanās distancē izmantojamās kartes mērogs 1:15000 jeb 1cm atbilst 150 metriem dabā, augstumlīknes ik pa 2 metriem. Daļai no sacensību vietas karte var nedaudz atšķirties no otras daļas – visa sacensību vietas karte ir veidota no divām kartēm un maksimāli pielāgota sacensībām. Rekomendējam iepazīties ar visu uz kartes esošo informāciju, it sevišķi ar leģendām. Karte nav ūdensdroša!
  10. Distances apvidus sastāv no atklātām vietām, pļavām, viegli, daļēji grūti un grūti caurejama skujkoku meža ar blīvu zemo veģetāciju - krūmiem. Atsevišķas stigas ir un var būt daļēji aizaugušas vai grūti caurejamas (kartē tās tiks izceltas). Distances reljefs pamatā ir līdzens, kartē attēlotās augstumlīknes var norādīt arī pat uz vizuāli šķietamu lēzenu kalnu vai ieplaku.
  11. Katrs kontrolpunkts ir apzīmēts ar laminētu prizmas attēlu (sacensību logotips) un sarkanbaltsarkanu lenti. Pie lentas ir piestiprināts arī kompostieris un kontrolpunkta identifikators (numurs) ar sacensību logotipu.
 7. Starta un finiša kārtība
  1. Visām komandām ir kopējs starts (neatkarīgi no distances un grupas), ja vien nav noteikts savādāk.
  2. Sacensību karte un leģendas tiek izsniegtas kopējās sapulces laikā.
  3. Starta un finiša laiks tiek fiksēts pēc organizatoru publiski izlikta pulksteņa. Komandām vēlams salīdzināt sev pieejamo pulksteņu laikus ar šo pulksteni.
  4. Nokavējušās komandas pie starta tiek pielaistas līdz plkst. 13:30. Kavētais laiks tiek atskaitīts no distances kontrollaika. Piemēram, komanda startē 2h distancē 13:20, distances kontrollaika beigas ir plkst. 15:00. Komanda ir kavējusi 20 minūtes, tā rezultātā šai komandai kontrollaiks būs 1 stunda un 40 minūtes.
  5. Komanda finišē ierodoties rīkotāju norādītajā finiša vietā pilnā sastāvā, visiem komandas dalībniekiem šķērsojot finiša līniju un nododot tiesnesim kontrolkartiņu. Finiša laiks tiek fiksēts pēdējam komandas biedram šķērsojot finiša līniju.
 8. Dalībnieku vērtēšana un apbalvošana
  1. Uzvarētāji un vietu sadalījums tiek noteikti pēc orientēšanās distancē iegūto punktu skaita un distances ilguma.
  2. Komandas rezultāts veidojas pēc orientēšanās distancē iegūto punktu skaita. Sākotnēji tiek saskaitīti iegūtie punkti par katru apmeklēto kontrolpunktu. Tad tiek atskaitīti soda punkti, ja tādi ir. Tiek ņemts vērā arī komandas distances laiks.
  3. Vienādu iegūto punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai ir mazāks distances laiks attiecībā pret citu komandu. Tātad - ir jābūt gan precīziem, gan arī ātriem.
  4. Rezultātus komandas varēs redzēt arī tiešsaistē uz ekrāna sacensību centrā. Katras komandas rezultāts attēlosies tikai kādu brīdi pēc tās finiša – kad tiesnesis ievada un publicē rezultātu.
  5. Uzvarētāju apbalvošana notiek pusstundu pēc attiecīgās distances kontrollaika beigām. Ja tiesneši ir apkopojuši rezultātus savlaicīgi, vadoties pēc situācijas, apbalvošana var notikt arī ātrāk.
  6. Parastā / jauktā tipa un ģimenes komandu konkurencēs apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā, ja katrā grupā ir 10 (desmit) un vairāk komandas.
  7. WO, MO un XO apakšgrupās tiek apbalvota pirmā vieta katrā grupā, izņemot, ja kāda no komandām ir uzvarējusi sacensībās (ja apakšgrupas ir nokomplektējušās).
  8. Balvu fondu labākajām komandām sacensību organizatori vairāk vai mazāk plāno vadoties pēc iepriekšējās pieteikšanās laikā reģistrēto komandu skaita. Tāpēc aicinām komandas pieteikties sacensībām savlaicīgi.
 9. Personas datu apstrāde (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
  1. Sacensību dalībnieki reģistrējoties piekrīt savu sniegto datu izmantošanai un apstrādei priekš sacensību norises un rezultātu atspoguļošanas. Informācija par komandu, tajā skaitā tās dalībnieku vārdi un uzvārdi būs pieejami publiski sacensību mājas lapā (izņemot kontaktinformāciju un citu tehniska rakstura informāciju), rezultātu publicēšanā, kā arī var tikt ietverti atsevišķos rakstos un publikācijās.
  2. Sacensību laikā notiek fotografēšana un filmēšana, uzņemtais materiāls tiek izmantots mārketinga aktivitātēm, kā arī publicēts sacensību mājas lapā un sociālo tīklu kontos. Saskaņā ar to jauno Eiropas privātuma regulu, ceram, ka Jums nav iebildumu un, jebkurā gadījumā, Jums ir iespējas ar mums sazināties, lai publicēto materiālu izņemtu vai koriģētu.
 10. Citi noteikumi
  1. Veicot distanci stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus un dārzus, kā arī kartē norādītās aizliegtās vietas, ja tādas ir. Neizraisiet konfliktus ar zemes īpašniekiem. Orientēšanās distance parasti tiek plānota tā, lai dalībniekiem nebūtu jāšķērso minētās vietas, vai arī piedāvājot ērti tās apiet.
  2. PĀRVIETOJOTIES PA KOPLIETOŠANAS CEĻIEM, STINGRI JĀIEVĒRO CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMUS! Esiet ļoti uzmanīgi šķērsojot koplietošanas ceļus un ejot pa tiem! Sacensību laikā SATIKSME NAV IEROBEŽOTA!
  3. Katrs komandas dalībnieks distancē dodas apzinoties savas spējas un veselības stāvokli, kā arī ir par to atbildīgs. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
  4. Ja trasē tiek gūtas kādas traumas, dēļ kurām nav iespējams turpināt sacensības, vai ir notikusi kāda ārkārtas situācija, ir jāzvana pa avārijas numuru, kas ir norādīts uz kontrolkartiņas. Nepieciešamības gadījumā sacensību centrā ir pieejama sertificēta mediķe.
  5. Ievērojiet sabiedriskās kārtības noteikumus un vispārējās ētikas principus gan distancē, gan sacensību centrā. Sacensību vietā ir aizliegts atstāt atkritumus (izņemot tam paredzētās vietās), kurināt ugunskurus, lietot atklātu liesmu.
  6. Cienām sevi un citus sacensību dalībniekus. Ja kādai komandai ir nepieciešama palīdzība ārkārtas situācijā un/vai attiecīgā komanda to Jums pamatoti lūdz, dodaties palīgā. Vadoties pēc liecībām, tiesnešu arbitrs lemj par kompensācijas laika piemērošanu šādos gadījumos.
  7. Aizliegts bojāt trases inventāru, slēpt, patvaļīgi noņemt vai pārvietot kontrolpunktus.
  8. Protesti iesniedzami rakstiskā formā ne vēlāk kā 20 minūtes pēc rezultātu paziņošanas. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas iesaistītās puses.
  9. Par nolikuma punktu pārkāpšanu komandai var tikt piemēroti soda punkti, soda laiks vai diskvalifikācija. Sodu var piemērot arī par šajā nolikumā neminētiem noteikumiem, ja tiek traucēta sacensību norise, veicināta negodīga konkurence starp komandām utt.
  10. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas sacensību nolikumā. Izmaiņu vai papildinājumu gadījumā tās tiks izceltas un/vai dalībnieki par tām tiks informēti klātienē sacensību dienā.

Ar sacensību nolikumu ir jāiepazīstas visiem sacensību dalībniekiem. Tā nezināšana dalībniekus neatbrīvo no personīgās atbildības. Dalībnieka piedalīšanās (startēšana) sacensībās ir apliecinājums tam, ka viņš piekrīt šim sacensību nolikumam.

 

Nolikums izstrādāts godīgas konkurences („fair play”) veicināšanai un veiksmīgākai sacensību norisei. „Orientējies Doles salā” sacensību organizatoru komanda nebūt nav tik barga, kā var šķist pēc šī Nolikuma izlasīšanas, tomēr – kārtībai jābūt!

Uz tikšanos sacensībās!