220 KAIJU KĀJAS

Komandas nosaukums
KAIJU KĀJAS
Komandas numurs
220
Distance
2 stundu
Komandas grupa
XO2
Open komanda
Pilsēta, novads vai apdzīvota vieta
Rīga
Komandas kapteinis
Linda Užane
Pārējie komandas dalībnieki
Mārtiņš Krastiņš