Sacensību nolikums

! Izmaiņas @12.05.2023. - Sacensību datuma maiņa no 17.06.2023. uz 18.06.2023.!

2023.gada 18.jūnija "Orientējies Doles salā " desmitgades rogaininga sacensību nolikums

1. Termini un skaidrojumi

 1. „Distance” - rajons, kurā dalībnieki pārvietojas sacensību laikā, bet neietver rīkotāju izveidoto sacensību centru.
 2. „Distances apraksts (leģenda)” - sacensību maršruta apraksts, kas ir uzdrukāts uz kartes vai tiek izsniegts kopā ar karti. Distances aprakstā jeb leģendā tiek atspoguļota informācija par kontrolpunktu atrašanās vietu, var tikt norādīta papildus informācija, kas dalībniekiem jāievēro, veicot distanci.
 3. „Sacensību centrs” - vieta, kurā notiek dalībnieku pulcēšanās sacensībām, atrodas sekretariāts, starta un finiša kontrole.
 4. „Sacensību vieta” - ietver sacensību distanci, kā arī sacensību centru.
 5. „Komandas kapteinis” - komandas pārstāvis, kuram pirms sacensībām nepieciešamības gadījumā tiek nosūtīta papildus organizatoriskā informācija. Tikai kapteinis ir tiesīgs iesniegt sacensību organizatoriem pretenzijas un pārstāvēt komandas intereses citos jautājumos. Ja iespējams, pilngadīga persona ne bērns.
 6. “KP” – kontrolpunkts – vieta orientēšanās distancē, kuru komanda apmeklē, veic atzīmēšanos un par to saņem punktus.
 7. "Kontrollaiks" - organizatora noteikts laika periods, kas atvēlēts KP apmeklēšanai distancē.

2. Sacensību laiks, vieta, vispārējs apraksts un papildus informācija

 1. “Orientējies Doles salā” desmitgades rogaininga sacensības. Distance 3 (trīs) stundu ilgumā.
 2. Sacensības notiek svētdienā, 2023.gada 18.jūnijā, Doles salā.
 3. Sacensību centrs (bāzes vieta) ir „Saulrieti”, Doles sala, Salaspils novads. Norādes par atrašanās vietu un nokļūšanu ir atrodamas www.ods.lv sadaļā „Kā nokļūt”.
 4. Sacensību organizators Aigars Ķūrēns, tālr. 27006577, e-pasts: aicis[at]aicis[punkts]lv vai info[at]ods[punkts]lv
 5. Sacensību norises plāns:

  LAIKS

  AKTIVITĀTE

  No 10:00 – 11:45

  Komandu reģistrācija (atzīmēšanās) sacensībām, starta paku izsniegšana

  11:00

  Kartogrāfisko materiālu izsniegšana

  11:45

  Kopējā sapulce un sacensību atklāšana

  11:50

  Komandas sāk pulcēšanos starta koridorā, īsi pirms starta taisām kopbildi

  12:00

  Starts visām komandām

  15:00

  Kontrollaika beigas 3h distancei

  ~ 15:30

  Apbalvošana, labāko komandu sumināšana

 6. Informācija par sacensībām un dalībnieku pieteikšanās ir pieejama sacensību mājas lapā www.ods.lv

3. Dalība sacensībās

  1. Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Sacensības ir piemērotas gan profesionāļiem, gan entuziastiem, gan arī iesācējiem, gan pārējiem aktīvās atpūtas cienītājiem.
  2. Dalība sacensībās ir paredzēta un vēlama komandā, tai ir jāsastāv no 2 līdz 5 (diviem līdz pieciem) dalībniekiem. Ņemot vērā interesi, ir atļauts piedalīties arī individuāliem dalībniekiem.
  3. Dalībnieku grupas

   Dalībnieku grupa

   O3 - Open

   V3 – Veterānu, katra komandas dalībnieka vecums no 55 gadiem

   GIM3 – Ģimeņu, vismaz viena dalībnieka vecums līdz 12 gadiem (ieskaitot)

   IND3 – Individuāli dalībnieki

   Apakšgrupu iedalījums

   MO3, WO3, XO3

   MV3, WV3, XV3

   -

   MIND3, WIND3

  1. Komandas tiks iedalītas atklātā tipa (O) komandu grupā, veterānu (V) un Ģimenes komandu grupā (GIM). Atklātās un veterānu komandu grupas papildus tiks iedalītas apakšgrupās pēc dalībnieku dzimumiem – sieviešu (WO, WV), vīriešu (MO, MV) un jauktā (XO, XV), kur komandā piedalās abu dzimumu pārstāvji jebkādā kombinācijā.
  2. Veterānu grupā katra komandas dalībnieka vecumam ir jābūt no 55 gadiem.
  3. Individuālie dalībnieki stažējas savā grupā, tiks iedalīti pēc dzimuma apakšgrupās (WIND un MIND).
  4. Ģimenes komandā (ģimeņu grupa) ir jābūt vismaz 1 (vienas) paaudzes vienas ģimenes dalībniekiem un vismaz viena dalībnieka vecumam sacensību dienā ir jābūt 12 (divpadsmit) vai mazāk gadi.
  5. Piedalīties ir atļauts arī ar suņiem (kanikross), ja vien esat pārliecināts (-a), ka nebūs kādi starpgadījumi.
  6. Par nepilngadīgajiem dalībniekiem atbildību uzņemas pilngadīgais komandas dalībnieks vai vecāki (aizbildņi).
  7. Ja komanda sastāv tikai no nepilngadīgajiem dalībniekiem, nepieciešama rakstiska vecāku vai aizbildņu atļauja brīvā formā, tajā norādot arī savu kontaktinformāciju.
  8. Katrai komandai ir jābūt savam nosaukumam. Arī individuālais dalībnieks drīkst izmantot komandas nosaukumu, tajā norādot, piemēram, savu segvārdu utml. Ja komandas nosaukums ir pretrunā vispārējiem ētikas principiem, sacensību organizatori patur tiesības nereģistrēt komandas nosaukumu, par to paziņojot uz e-pastu, telefoniski vai arī klātienē pie reģistrācijas veikšanas Komandas kapteinim.
  9. Pieteiktās komandas sastāvu pirms sacensībām ir iespējams mainīt, obligāti sazinoties ar organizatoriem vai pasākuma dienā atzīmējoties reģistrācijā. Ja komandai nāk klāt jauns dalībnieks, tad uz viņu attiecināmās dalības artavas apmērs ir atkarīgs no dienas, kad viņš tiek pieteikts (saskaņā ar Dalības artavas tabulu tālāk). Ja dalībnieks tiek aizstāts ar citu dalībnieku, tad dalības artava saglabājas nemainīga.
  10. Komandas dalības atcelšana sacensībās notiek sazinoties un to saskaņojot ar organizatoru. Arī pēdējā brīdī – ar Jums rēķinās un izgatavotos dalībnieku numurus varam atdot citai komandai.

4. Reģistrēšanās kārtība un dalības artava

  1. Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību mājas lapā www.ods.lv līdz 2023.gada 17.jūnijam ieskaitot. Dažas rezerves vietas būs sagatavotas tiem, kuri nejaušu apstākļu dēļ pieteiksies klātienē pasākuma dienā. Lūdzam komandas sacensībām pieteikties savlaicīgi, lai ir iespējams labāk izplānot sacensību norisi!
  2. Dalības artava NO KATRA DALĪBNIEKA:

   Vecuma grupa

   Līdz 11.06.2023. (24:00) (svētdiena)

   No 12.06.2023. – 14.06.2023. (24:00)

   No 15.06.2023. - 17.06.2023. un sacensību dienā 18.06.2023.

   Bērni līdz 12 gadiem (ieskaitot)

   5 EUR

   6 EUR

   8 EUR

   Jaunatne no 13 līdz 17 gadiem (ieskaitot);

   Veterāni no 55 gadiem (ieskaitot)

   8 EUR

   10 EUR

   12 EUR

   Pārējiem

   10 EUR

   13 EUR

   15 EUR

  1. Sacensību dienā komandai ir jāierodas reģistrācijā un jānokārto atlikušās formalitātes – jāsamaksā dalības artava, jāiesniedz nepieciešamās atļaujas (ja attiecināms) un jāsaņem starta paka. Ja komandai ir dalībnieku sastāva izmaiņas, par tām ir jāinformē reģistratoru. Reģistrācijā vēlams ierasties savlaicīgi, lai pēdējā brīdī neveidotos rindas un netiktu aizkavēts sacensību grafiks.
  2. Komandai uz reģistrāciju ir jābūt līdzi visiem distancē lietojamiem telefoniem, kuros tā ir instalējusi aplikāciju Qrenteerings (vai QREvented). Ja tas vēl nav izdarīts, reģistratūrā konsultants palīdzēs to izdarīt un atbildēs uz jautājumiem par aplikācijas lietošanu. Tiem visiem reģistrācijā būs jāievada / jāskenē reģistrācijas kods. Komanda nedrīkst doties distancē, ja tā nav reģistrēta Qrenteerings sistēmā.
  3. Dalības artava maksājama tikai skaidrā naudā un ir uz ziedojuma pamata, lai segtu pasākuma organizēšanu un sagatavošanu. Dalības artavā ietilpst sacensību sagatavošana, kartes, kontrolkartes u.c. nepieciešamais inventārs sacensību norisei, rezultātu apstrādes un uzskaites sistēma, mantu glabātava sacensību laikā, tiesnešu darbs, daļa balvu fonda, dzeramais ūdens vai atspirdzinošs bezalkoholisks dzēriens pēc finiša, citi organizatoriski izdevumi, tajā skaitā sacensību saskaņošana, medicīniskā palīdzība, WC noma utt..
  4. Pieejamais serviss sacensību centrā: auto stāvvieta, WC, ģērbtuve, lielā nojume dalībnieku atpūtai, dzeramais ūdens, zaļā atpūtas zona, dīķis ar peldvietu. Iespēju robežās arī palīgmateriāli distances plānošanai.

5. Nepieciešamais un rekomendējamais inventārs

 1. Katrai komandai mobilais(-ie) tālrunis(-ņi) ar uzlādētu akumulatoru un iepriekš uzinstalētu Qrenteerings lietotni;
 2. Ir ieteicams rezerves enerģijas avots mobilajam tālrunim (powerbank), ja jūsu tālrunis pats par sevi patērē daudz enerģijas un distances laikā var izslēgties;
 3. Kompass (bez tā būs grūtāk), noderēs arī lineāls;
 4. Palīglīdzekļi distances plānošanai uz sacensību kartes (paliktnis, kniepadatas, aukliņas, rakstāmais u.c.);
 5. Odus un ērces atbaidoši līdzekļi - repelenti;
 6. Maiņas drēbes un apavi pēc pašu ieskatiem;
 7. Dzeramais un uzkožamais pēc katra gaumes;
 8. Sega, paklājs vai pleds atpūtai zālājā pirms / pēc sacensībām, kā arī plānojot distanci; dvielis, ja būs luste nopeldēties pēc sacensību distances veikšanas.

6. Distanču raksturojums un to veikšana

 1. Distances kontrollaiks ir 3 (trīs) stundas – tieši tik ilgā laikā komandām ir uzdevums apmeklēt pēc iespējas vairāk kontrolpunktu un tajos atzīmēties. KP vērtība ir tā numura pirmais cipars. Dalībnieki savu maršrutu plāno pēc saviem ieskatiem – KP apmeklēšanas secību var izvēlēties brīvā secībā pēc savām iespējām.
 2. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām, navigācijai izmantojot tikai mehānisko kompasu, pulksteni un sacensību organizatoru izsniegto karti. Jebkādu citu kartogrāfisko materiālu, tajā skaitā arī navigācijas programmas, kas piedāvā papildus informāciju par sacensību vietu, ko nav izsniedzis organizators, izmantošana aizliegta.
 3. Komandas dalībniekiem distancē jāpārvietojas savstarpējas redzamības un/vai dzirdamības attālumā. Kontrolpunktus ir jāapmeklē visai komandai kopā.
 4. Kontrolpunkti nav slēpti, ja vien nav norādīts leģendā uz sacensību kartes. Pārsvarā kontrolpunkti ir pamanāmi no vairāku desmitu metru attāluma. Katrs kontrolpunkts ir apzīmēts ar laminētu prizmas attēlu A5 formātā, blakus tam būs novietots kontrolpunkta identifikators ar QR kodu un sacensību logotipu.
 5. Atzīmēšanās kontrolpunktā izmantojot lietotni Qrenteerings, skenējot KP QR kodu. Ja QR kods neskenējas, tad lietotnē ir manuāli jāievada speciālais kods, kas atrodas zem QR koda.
 6. QR kodu reģistrēšanai komanda drīkst izmantot vairākus tālruņus ar Qrenteerings lietotni. Vienas komandas tālruņiem pirms starta jābūt reģistrētiem sacensībām ar vienu un to pašu reģistrēšanās kodu. Rezultātu iesūtīšanu VĒLAMS veikt no viena tālruņa. Gadījumā, ja pamattālrunis vairs nedarbojas, ir pārstartējies, izslēdzies vispār, vai tml., jāturpina lietot rezerves tālrunis un rezultāti jāiesūta no tā. Iesūtīšana no vairākiem tālruņiem komandas rezultātu neiespaido, KP tiek ieskaitīts, ja tas ir ticis skenēts vai kods ievadīts manuāli.
 7. Par katru nokavēto minūti pēc distances kontrollaika beigām tiek piemērots 1 (viens) soda punkts. Ja komandakavē vairāk kā 30 minūtes, tad komanda zaudē visus iegūtos punktus.
 8. Sacensību distancē izmantojamās kartes mērogs 1:15000 jeb 1cm atbilst 150 metriem dabā. Atsevišķās vietās ir attēlotas augstumlīknes ik pa 2 metriem. Daļai no sacensību vietas karte var nedaudz atšķirties no otras daļas – visa sacensību vietas karte ir veidota no divām kartēm un maksimāli pielāgota sacensībām. Rekomendējam iepazīties ar visu uz kartes esošo informāciju, it sevišķi ar leģendām. Ja tiek prognozēti mitri laika apstākļi, uz komandu no organizatoru puses tiek sagatavota vismaz viena mitrumizturīga karte. Komandas dalībnieki ir paši atbildīgi par kartes saglabāšanu mitruma apstākļos.
 9. Distances apvidus sastāv no atklātām vietām, pļavām, purvainām vietām, viegli, daļēji grūti un grūti caurejama skujukoku meža ar blīvu zemo veģetāciju - krūmiem. Atsevišķas stigas ir un var būt daļēji aizaugušas vai grūti caurejamas (kartē tās tiks izceltas). Distances reljefs pamatā ir līdzens, kartē attēlotās augstumlīknes var norādīt arī pat uz vizuāli šķietamu lēzenu kalnu vai ieplaku. Ir atļauts izmantot Daugavas upes 10 metru tauvas joslu, taču jābūt ļoti piesardzīgiem – daudzviet tā ir aizaugusi, ir bebru alas un dažviet slideni akmeņi.

7. Sagatavošanās startam, starta un finiša kārtība

  1. Katram dalībniekam komandas starta pakā būs dalībnieka numurs, kurš ir jāpiestiprina un jānēsā redzamā vietā uz apģērba vai mugursomas visu sacensību laiku.
  2. Sacensību karte un leģendas tiek izsniegtas dalībniekiem atzīmējoties reģistrācijā vai organizatora noteiktajā laikā.
  3. Dalībnieku pulcēšanās starta koridorā notiek saskaņā ar dienas kārtībā noteikto laiku. Šajā brīdī līdzi ir nepieciešams viss distances veikšanai nepieciešamais inventārs.
  4. Visām komandām ir kopējs starts (neatkarīgi no distances un grupas), ja vien nav noteikts savādāk.
  5. Nokavējušās komandas pie starta tiek pielaistas līdz plkst. 13:00. Finiša laiks nemainās – finišē 15:00, taču komandai būs īsāks laiks distances veikšanai.
  6. Komanda finišē ierodoties rīkotāju norādītajā finiša vietāpilnā sastāvā, visiem komandas dalībniekiem šķērsojot finiša līniju un noskenējot finiša KP.

8. Dalībnieku vērtēšana un apbalvošana

 1. Uzvarētāji un vietu sadalījums tiek noteiktipēc distancē iegūto punktu skaita un distances ilguma.
 2. Komandas rezultāts veidojas pēc distancē iegūto punktu skaita. Sākotnēji tiek saskaitīti iegūtie punkti par katru apmeklēto kontrolpunktu. Tad tiek atskaitīti soda punkti, ja tādi ir. Tiek ņemts vērā arī komandas distances laiks.
 3. Vienādu iegūto punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai ir mazāks distances laiks attiecībā pret citu komandu.
 4. Rezultātus komandas varēs redzēt tiešsaistē sacensību mājas lapā, kā arī uz ekrāna sacensību centrā.
 5. Uzvarētāju apbalvošana plānota pusstundu pēc attiecīgās distances kontrollaika beigām. Ja tiesneši ir apkopojuši rezultātus savlaicīgi, vadoties pēc situācijas, apbalvošana var notikt arī ātrāk, vai arī pretēji.
 6. Vadoties pēc reģistrēto komandu skaita, apbalvošanai prioritāri tiek virzītas Ģimeņu komandu un pārējās lielās dalībnieku grupas (Open, Veterāni un Individuālo dalībnieku grupas), apvienojot to apakšgrupas, ja kādā no grupām ir salīdzinoši maz komandu.
 7. WO, MO, XO, WV, MV, VO apakšgrupās tiek apbalvotas labākās komandas vadoties pēc to daudzuma katrā apakšgrupā.
 8. Individuālo dalībnieku konkurencē labākie (-ās) tiks apbalvoti (-as) vadoties pēc dalībnieku skaita grupā un/vai apakšgrupās.
 9. Balvu fondu labākajām komandām sacensību organizatori vairāk vai mazāk plāno vadoties pēc reģistrēto komandu skaita, kāds ir apmēram vienu līdz pusotru nedēļu pirms sacensībām. Tāpēc aicinām komandas pieteikties sacensībām savlaicīgi.
 10. Vadoties pēc dalībnieku skaita, pēc komandu skaita grupās un apakšgrupās, organizators lēmumu par apbalvojamo komandu grupām ir tiesīgs pieņemt sacensību dienā.

9. Personas datu apstrāde (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 1. Sacensību dalībnieki reģistrējoties piekrīt savu sniegto datu izmantošanai un apstrādei priekš sacensību norises un rezultātu atspoguļošanas. Informācija par komandu un tās dalībniekiem (izņemot kontaktinformāciju un citu tehniska rakstura informāciju) būs pieejami publiski sacensību mājas lapā, rezultātu publicēšanā, kā arī var tikt ietverti atsevišos rakstos un publikācijās.
 2. Sacensību laikā tiek uzņemti foto un video materiāli, kas tiek izmantoti sacensību atspoguļošanai, mārketinga aktivitātēm, kā arī publicēti sacensību mājas lapā un sociālo tīklu kontos. Saskaņā ar to Eiropas privātuma regulu, ceram, ka Jums nav iebildumu un, jebkurā gadījumā, Jums ir iespējas ar mums sazināties, lai publicēto materiālu izņemtu vai koriģētu.

10. Citi noteikumi

 1. Veicot distanci stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus, pagalmus un dārzus, kā arī kartē norādītās aizliegtās vietas. Neizraisiet konfliktus ar zemes īpašniekiem. Māju pagalmus rekomendējam apiet drošā attālumā. Distance parasti tiek plānota tā, lai dalībniekiem nebūtu jāšķērso minētās vietas, vai arī piedāvājot ērti tās apiet.
 2. Sacensību distancē atrodas dabas mikroliegumu teritorija (dabas liegums, iezīmēts sacensību kartē), kuras sacesnību laikā ir aizliegts šķērsot!
 3. PĀRVIETOJOTIES PA KOPLIETOŠANAS CEĻIEM, STINGRI JĀIEVĒRO CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMUS! Esiet ļoti uzmanīgi šķērsojot koplietošanas ceļus un ejot pa tiem! Sacensību laikā SATIKSME NAV IERBEŽOTA!
 4. Katrs komandas dalībnieks distancē dodas apzinoties savas spējas un veselības stāvokli, kā arī ir par to atbildīgs. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 5. Ja distancē tiek gūtas kādas traumas, dēļ kurām nav iespējams turpināt sacensības, vai ir notikusi kāda ārkārtas situācija, ir jāzvana pa avārijas numuru, kas ir norādīts uz kartes un jāsaskaņo turpmākās darbības. Nepieciešamības gadījumā sacensību centrā ir pieejama sertificēta mediķe.
 6. Ja kādai komandai ir nepieciešama palīdzība ārkārtas situācijā un/vai attiecīgā komanda to Jums pamatoti lūdz, dodaties palīgā. Vadoties pēc liecībām, tiesnešu arbitrs lemj par kompensācijas laika piemērošanu šādos gadījumos. Šādos ārkārtas gadījumos nepieciešamības gadījumā ir arī atļauts sadalīt komandu – zinošākais / stiprākais dalībnieks (-i) var palikt palīdzēt, pārējie komandas biedri drīkst turpināt distanci, informējot sacensību vadības centru ar sms vai zvana palīdzību, nosaucot kura komanda kurai palīdz un raksturojot situāciju. Ārkārtas situācija attiecināma uz traumām, ģīboņiem vai citiem attaisnojošiem iemesliem, kāpēc kāds no komandas dalībniekiem nevar turpināt distanci.
 7. Ievērojiet sabiedriskās kārtības noteikumus un vispārējās ētikas principus gan distancē, gan sacensību centrā. Sacensību vietā ir aizliegts atstāt atkritumus (izņemot tam paredzētās vietās), kurināt ugunskurus, lietot atklātu liesmu.
 8. Aizliegts bojāt trases un distances inventāru, slēpt, patvaļīgi noņemt vai pārvietot kontrolpunktus.
 9. Protesti iesniedzami rakstiskā formā ne vēlāk kā 20 minūtes pēc rezultātu paziņošanas. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas iesaistītās puses.
 10. Par nolikuma punktu pārkāpšanu komandai var tikt piemēroti soda punkti, soda laiks vai diskvalifikācija. Sodu var piemērot arī par šajā nolikumā neminētiem noteikumiem, ja tiek traucēta sacensību norise, veicināta negodīga konkurence starp komandām utt.
 11. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas sacensību nolikumā. Izmaiņu vai papildinājumu gadījumā tās tiks izceltas un/vai dalībnieki par tām tiks informēti klātienē sacensību dienā.

Ar sacensību nolikumu ir jāiepazīstas visiem sacensību dalībniekiem. Tā nezināšana dalībniekus neatbrīvo no personīgās atbildības. Dalībnieka piedalīšanās (startēšana) sacensībās ir apliecinājums tam, ka viņš piekrīt šim sacensību nolikumam.

 

Nolikums izstrādāts godīgas konkurences („fair play”) veicināšanai un veiksmīgākai sacensību norisei. „Orientējies Doles salā” sacensību organizatoru komanda nebūt nav tik barga, kā var šķist pēc šī Nolikuma izlasīšanas, tomēr – kārtībai jābūt!

Uz tikšanos sacensībās!